Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Załącznik nr 2
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Załącznik nr 3
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY

Previous ArticleNext Article