Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2014)

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46. (pominięty).

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. (pominięty).

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Previous ArticleNext Article