Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2013 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013)

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46. (pominięty).

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. (pominięty).

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz