Aktualizowane akty prawne, Podatek dochodowy, Prawo podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 (Dz.U 2018, poz. 200) – wersja aktualizowana

ZAŁĄCZNIKI

Ze względów technicznych załączniki dostępne są chwilowo w wersji PDF. Za utrudnienia przepraszamy.

PIT załączniki do ustawy

Załączniki dostępne w pliku:

Załącznik nr 1 Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Załącznik nr 2 Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego
Załącznik nr 3 Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy
Załącznik nr 4 Wykaz usług o niskiej wartości dodanej

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz