Aktualizowane akty prawne, Podatek dochodowy, Prawo podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 (Dz.U 2018, poz. 200) – wersja aktualizowana

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46.
(pominięty).

Art. 47.
(pominięty).

Art. 48.
(pominięty).

Art. 49.
(pominięty).

Art. 50.
(pominięty).

Art. 51.
(pominięty).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz