Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2012 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2012)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 

LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 23 UST. 1 PKT 38C I ART. 24 UST. 8A I 8B USTAWY

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz