Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2011 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011)

Rozdział 9 

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46. (pominięty).

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. (pominięty).

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz