Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2009 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2009)

 

Rozdział 9 

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 46. (pominięty).

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. (pominięty).

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Next Article

Dodaj komentarz