Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2019

M.P.2018.780

(M.P. z dnia 14 sierpnia 2018 r.)

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, na rok 2019 wynosi 2800 zł.

Zestawienie kwot w latach poprzednich

Rok obowiązywania  Wysokość kwoty  Podstawa prawna
2019  2800 zł  Mon. Pol. z 2018 r. poz. 780
2018  2800 zł  Mon. Pol. z 2017 r. poz. 808
2017  2800 zł  Mon. Pol. z 2016 r. poz. 796
2016  2800 zł  Mon. Pol. z 2015 r. poz. 723
2015  2800 zł  Mon. Pol. z 2014 r. poz. 710
2014  2800 zł  Mon. Pol. z 2013 r. poz. 736
2013  2800 zł  Mon. Pol. z 2012 r. poz. 584
2012  2700 zł  Mon. Pol. z 2011 r. Nr 71, poz. 707
2011  2600 zł  Mon. Pol. z 2010 r. Nr 59, poz. 782
2010  2600 zł  Mon. Pol. z 2009 r. Nr 53, poz. 750
Previous ArticleNext Article