|poniedziałek, Styczeń 21, 2019
>> Home » Ordynacja podatkowa » Obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy
- Ordynacja podatkowa na rok 2016
(M.P. 2015, poz. 723)
Stan prawny obowiązujący od: 1 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, na rok 2016 wynosi 2800 zł.