Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2019
(M.P. z dnia 14 sierpnia 2018 r.)

M.P.2018.779

Na podstawie art. 119 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, na rok 2019 wynosi 12 800 zł.

Zestawienie kwot w latach poprzednich

Rok obowiązywania  Kwota Podstawa prawna
2019  12.800,00 zł  Mon. Pol. z 2018 r. poz. 779
2018  12.600,00 zł  Mon. Pol. z 2017 r. poz. 809
2017  12.400,00 zł  Mon. Pol. z 2016 r. poz. 797
2016  12.400,00 zł  Mon. Pol. z 2015 r. poz. 722
2015  12.400,00 zł  Mon. Pol. z 2014 r. poz. 709
2014  12.400,00 zł  Mon. Pol. z 2013 r. poz. 747
2013  12.300,00 zł  Mon. Pol. z 2012 r. poz. 583
2012  11.900,00 zł  Mon. Pol. z 2011 r. Nr 71, poz. 706
2011  11.500,00 zł  Mon. Pol. z 2010 r. Nr 59, poz. 781
2010  11.300,00 zł  Mon. Pol. z 2009 r. Nr 53, poz. 749
Previous ArticleNext Article