Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013, poz. 724)

OBWIESZCZENIE

MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
(M.P. z dnia 9 września 2013 r.)

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2014 określone w:

1)   art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”, w:

a)  lit. a

 –

 0,89 zł,

b)  lit. b

 –

 4,56 zł,

c)  lit. c

 –

 0,46 zł;

2)   art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:

a)  lit. a

 –

 0,74 zł,

b)  lit. b

 –

 23,03 zł,

c)  lit. c

 –

 10,75 zł,

d)  lit. d

 4,68 zł,

e)  lit. e

 7,73 zł;

3)   art. 10 w ust. 1 ustawy w:

a)  pkt 1 w:
 – lit. a- lit. b- lit. c

 –

 818,17 zł,

1.364,92 zł,

1.637,89 zł;

b)  pkt 2

 –

 3.125,56 zł,

c)  pkt 3

 –

 1.910,85 zł,

d)  pkt 4 w:- lit. a

 –

 2.415,84 zł,

 – lit. b

 –

 3.125,56 zł,

e)  pkt 5

 –

 1.637,89 zł,

f)   pkt 6 w:
 – lit. a- lit. b

 –

 1.910,85 zł,

2.415,84 zł,

g)

 pkt 7 w:

 – lit. a- lit. b

 –

 1.910,85 zł,

2.415,84 zł;

4)   art. 19 w pkt 1 ustawy w:

a)  lit. a

 –

 764,62 zł,

b)  lit. b

 –

 2,19 zł,

c)  lit. c

 –

 3,11 zł,

d)  lit. d

 –

 4,30 zł,

e)  lit. f

 –

 121,01 zł.

Previous ArticleNext Article