|wtorek, Kwiecień 23, 2019

Archiwum aktów prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o zryczałtowanym pod. dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
Podatki lokalne