aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

Rozdział IIa
(uchylony).

Art. 671.
(uchylony).

Art. 672.
(uchylony).

Art. 673.
(uchylony).

Art. 674.
(uchylony).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz