aktualizacja, Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

DZIAŁ CZTERNASTYA
(uchylony).

Art. 2951.
(uchylony).

Art. 2952.
(uchylony).

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz