Aktualizowane akty prawne, Inne ustawy

Ustawa o rachunkowości 2019 (Dz.U. 2019, poz. 351) – wersja aktualizowana

ZAŁĄCZNIKI

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-1/”] Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.[/fancy_link]

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-2/”] Załącznik 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków.[/fancy_link]

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-3/”] Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.[/fancy_link]

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-4/”] Załącznik 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro.[/fancy_link]

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/rachunkowosc/ustawa-o-rachunkowosci-zalacznik-nr-5/”] Załącznik 5. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego.[/fancy_link]

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=5462″] Załącznik 6. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy[/fancy_link]

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz