|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » aktualizacja » Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U 2016, poz. 1827); Stan prawny na rok 2017
Spis treściWyszukaj art.


Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana 

Rozdział  6
Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  19.
Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  20.
Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm.).

Art.  21.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz