|sobota, Kwiecień 21, 2018
>> Home » aktualizacja » Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U 2016, poz. 1827); Stan prawny na rok 2017
Spis treściWyszukaj art.


Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana 

Rozdział  4
Właściwość organów podatkowych

Art.  12.
1.Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1)  od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz