|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Inne ustawy » Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

AKT BONUSOWY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Dz. U.: 2015, poz. 2164
Data aktu: 29 stycznia 2004 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 14 stycznia 2017 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 11 kwietnia 2017 r.

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164) 

Rozdział 5
(uchylony)

Art. 177.
(uchylony).

Art. 178.
(uchylony).