aktualizacja, Inne ustawy, Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. 2013, poz. 812)

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
(M.P. z dnia 11 października 2013 r.)

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) ogłasza się stawki na rok 2014, określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1-3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

 2

 3

 4

Dwie osie

12

 13

 0

 138,95

13

 14

 138,95

 383,99

14

 15

 383,99

 540,96

15

 540,96

 1 224,18

Trzy osie

12

 17

 138,95

 241,69

17

 19

 241,69

 495,77

19

 21

 495,77

 643,73

21

 23

 643,73

 991,52

23

 25

 991,52

 1 541,49

25

 991,52

 1 541,49

Cztery osie i więcej

12

 25

 643,73

 652,76

25

 27

 652,76

 1 018,62

27

 29

 1 018,62

 1 617,14

29

 31

 1 617,14

 2 398,61

31

 1 617,14

 2 398,61

 

Załącznik nr 2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

 2

 3

 4

Dwie osie

12

 18

 0

 37,29

18

 25

 259,78

 469,81

25

 31

 547,73

 898,94

31

 1 381,13

 1 894,94

Trzy osie

12

 40

 1 218,53

 1 684,91

40

 1 684,91

 2 492,33

Załącznik nr 3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

 mniej niż

 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

 2

 3

 4

Jedna oś

12

 18

 0

 24,89

18

 25

 173,93

 312,84

25

 312,84

 548,86

Dwie osie

12

 28

 205,57

 302,69

28

 33

 599,67

 831,18

33

 38

 831,18

 1 262,56

38

 1 123,66

 1 662,33

Trzy osie

12

 38

 661,79

 921,50

38

 921,50

 1 252,40

Previous ArticleNext Article