|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » aktualizacja » Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682)

KODEKSY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz. U.: 2017, poz. 682
Data aktu: 25 lutego 1964 r.
Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 1 marca 2019 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 5 marca 2019 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682) 

Tytuł II
POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art. 617.
§ 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.
§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

Art. 618.
§ 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.
§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz