|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » aktualizacja » Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682)

KODEKSY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz. U.: 2017, poz. 682
Data aktu: 25 lutego 1964 r.
Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 1 marca 2019 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 5 marca 2019 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682) 

DZIAŁ II
Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Art. 175.
Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 176.
Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka.

Art. 177.
Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz