|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » aktualizacja » Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682)

KODEKSY
Spis treściInformacje o akcie prawnymInformacje o aktualizacjach
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz. U.: 2017, poz. 682
Data aktu: 25 lutego 1964 r.
Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r.
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD: 1 marca 2019 r.
AKTUALNOŚĆ ZWERYFIKOWANO: 5 marca 2019 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682) 

Rozdział IV
Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki

Art. 169.
§ 1. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki.
§ 2. Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką.
§ 3. Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna.

Art. 170.
Gdy małoletni osiągnie pełnoletność albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, opieka ustaje z mocy prawa.

Art. 171.
Jeżeli w chwili ustania opieki zachodzi przeszkoda do natychmiastowego przejęcia zarządu majątkiem przez osobę, która pozostawała pod opieką, albo przez jej przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców, opiekun obowiązany jest nadal prowadzić pilne sprawy związane z zarządem majątku, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

Art. 172.
§ 1. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem.
§ 2. Do rachunku końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o rachunku rocznym.

Art. 173.
Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku składania rachunku końcowego.

Art. 174.
Niezwłocznie po swym zwolnieniu lub po ustaniu opieki opiekun obowiązany jest oddać osobie, która pozostawała pod opieką, albo jej przedstawicielowi ustawowemu lub spadkobiercom zarządzany przez siebie majątek tej osoby.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz