Inne ustawy, Kodeksy

Kodeks karny 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1137)

Rozdział XV
Stosunek do ustaw szczególnych

Art. 116.
Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie.

Previous ArticleNext Article