Inne dziedziny prawa

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1829)

Rozdział 8
Przepis końcowy

Art. 111.
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz