|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Inne dziedziny prawa » Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2017 (Dz.U. 2016, poz. 718)


AKT BONUSOWY
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2016, poz. 718)
Stan prawny obowiązujący od: 1 marca 2017 r. (wersja ujednolicona)
 Aktualność zweryfikowano 5 kwietnia 2017 r. 
Spis treściWyszukaj art.Informacje o akcie prawnym
Opcja chwilowo niedostępna.
Opcja chwilowo niedostępna.
Dz. U.: Dz.U. 2016, poz. 718
Data aktu: 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2017 (Dz.U. 2016, poz. 718) 

Art. 300.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w zakresie obrotu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego.

Dział XI
Przepis końcowy

Art. 301.
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1271, z późn. zm.).