Mały podatnik VAT 2014

   W 2014 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik:    Kwota przeliczona – u którego wartość sprzedaży (wraz …