|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Procedury i sankcje

Procedury i sankcje

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2016 (Dz.U. 2015, poz. 613 ze zm.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2019 (Dz.U. 2018, poz. 800) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa w wersji PDF – stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r.
NOWOŚĆ

Zapraszamy do pobierania najnowszej wersji ustawy Ordynacja podatkowa w wersji PDF. Opublikowany akt uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy od 1 kwietnia 2015 r. Najnowsza wersja Ordynacji podatkowej posiada spis ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2015 (Dz. U. 2015, poz. 613) – tekst jednolity z roku 2015

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2015

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 26 sierpnia 2014 ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2015

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 26 sierpnia 2014 ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. 2013, poz. 736) 2014

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 11 września 2013 ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. 2013, poz. 747)

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 18 września 2013 ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (tekst jednolity) Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2014 (Dz. U. z 2012, poz. 749) – tekst jednolity.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...