|niedziela, Luty 17, 2019
>> Home » Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Ordynacja podatkowa 2018 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2017 (Dz.U. 2016, poz. 710) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku akcyzowym 2017 (Dz.U. 2017 poz. 43) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej “akcyzą”, wyrobów akcyzowych ...Czytaj dalej...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2017 (Dz.U. 2016 poz. 2180)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn 2017 (Dz.U. 2016, poz. 205) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, podlega ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2017 (Dz. U. 2017, poz. 1150)

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018 (Dz.U 2018, poz. 200) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz ...Czytaj dalej...

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2018 (Dz.U. 2017, poz. 869) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) ...Czytaj dalej...