|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Podatki majątkowe

Podatki majątkowe

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r.) Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.) zarządza się, ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 30 listopada 2015 r.) Na podstawie ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r.) ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn – stan na dzień 31 grudnia 2006

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, podlega nabycie ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn – stan na dzień 16 czerwca 2009

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1.  1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, podlega ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn 2019 (Dz.U. 2018, poz. 644) – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej “podatkiem”, podlega ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2019 (Dz. U. 2017, poz. 1150)

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy ...Czytaj dalej...