|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 12: Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

ZAŁĄCZNIK 12. LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 2 3   Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali  1 ex 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 1) proszek ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 11: Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy

ZAŁĄCZNIK 11. WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 24.10.12.0 Żelazostopy 2 24.10.14.0 Granulki i ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 10: Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

ZAŁĄCZNIK 10. WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 2 3 1  ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 8: Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy

ZAŁĄCZNIK 8. WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY. Poz. Nazwa towaru 1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 7: Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy.

ZAŁĄCZNIK 7. WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY. Kod CN Wyszczególnienie 1 2 ex 3704 00 10 ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 6: Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%

ZAŁĄCZNIK 6. WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%. Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3  1  ex 01.11 ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 3: Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%

ZAŁĄCZNIK 3. WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%. Poz. Symbol PKWiU 2008 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 Towar (grupa ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 2: Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług.

ZAŁĄCZNIK 2. WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. Poz. Symbol PKWiU 2008 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 13: Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy

ZAŁĄCZNIK 13. WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 2 3 I. ...Czytaj dalej...

Ustawa o VAT 2017 – załącznik nr 14: Wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy

ZAŁĄCZNIK 14. WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY. Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług) 1 bez względu na symbol PKWiU Usługi ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) X – XII 2016

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...