|niedziela, Styczeń 20, 2019
>> Home » Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2014 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2014)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2014 r.)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2014)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (…) 2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Na ...Czytaj dalej...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2013 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz.U. 1998 nr 144, poz. 930) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  Ustawa ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2013 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2013 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Art. 2. 1. Przepisów ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.) Na podstawie art. 24a ...Czytaj dalej...