|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Zaktualizowaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od dziś weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2017.528). Zgodnie z art. 1: W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 5: Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy.

ZAŁĄCZNIK 5. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY. Lp. Państwo Zakres podmiotowy 1 2 3 1 Królestwo Belgii Spółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 4: Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy

ZAŁĄCZNIK 4. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I ART. 22 UST. 6 USTAWY. Lp. Państwo Zakres podmiotowy 1 2 3 1 Królestwo Belgii spółki ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 3: Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 11…

ZAŁĄCZNIK 3. LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ ART. 10 UST. 6, ART. 12 UST. 11, ART. 15 UST. 8, ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY. ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 2: Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej…

ZAŁĄCZNIK 2. TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Lp. Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji 1 2 1 Uprawy w ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – załącznik nr 1: Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH. Pozycja Stawka % Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) Nazwa środków trwałych Powiązanie z KRŚT 1 2 3 4 5 01 1,5 ...Czytaj dalej...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2016 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2016)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2015 (stan prawny na dzień 31 grudnia 2015)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne ...Czytaj dalej...