|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Kodeksy

Kodeksy

Kodeks karny wykonawczy 2017 (Dz.U. 2017, poz. 665)

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 101)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89, poz. 555)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów ...Czytaj dalej...

Kodeks karny 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1137)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia ...Czytaj dalej...

Kodeks spółek handlowych 2017 (Dz.U. 2016, poz.1578)

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity) Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wspólne Art. 1. § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, ...Czytaj dalej...

Kodeks pracy 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1666)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki ...Czytaj dalej...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 (Dz.U. 2017, poz. 682)

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity) Tytuł I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna ...Czytaj dalej...

Kodeks cywilny 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1025)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi ...Czytaj dalej...

Kodeks karny skarbowy 2019 (Dz.U. 2018, poz. 1958) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE DZIAŁ I Część ogólna Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. § 1. ...Czytaj dalej...