|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Inne ustawy

Inne ustawy

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 2019 – wersja aktualizowana

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych ‘ Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, zwanym dalej “podatkiem”. Art. 2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa. Rozdział 2 Przedmiot opodatkowania i podatnik Art. 3. Przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku. Art. 4. Podatnikami podatku ...Czytaj dalej...

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1793)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia ...Czytaj dalej...

Kodeks karny 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1137)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (tekst jednolity) CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia ...Czytaj dalej...

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 887)

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Art. ...Czytaj dalej...

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2017(Dz. U. 2016, poz. 693)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ...Czytaj dalej...

Prawo zamówień publicznych 2017 (Dz.U. 2015, poz. 2164)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień ...Czytaj dalej...

Ustawa prawo celne 2019 (Dz. U. 2018, poz. 167)

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego: 1) zasady przywozu towarów ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. 2013, poz. 992)

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. z dnia 10 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. ...Czytaj dalej...

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1304) – Mieszkania dla młodych

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 8 listopada 2013 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa ...Czytaj dalej...

Obwieszczenie Ministra finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. 2013, poz. 812)

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z dnia 11 października 2013 r.) Na podstawie ...Czytaj dalej...

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014, poz. 40)

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb ...Czytaj dalej...