|poniedziałek, Kwiecień 22, 2019
>> Home » Bez kategorii

Bez kategorii

Akcyza edit

 USTAWA  z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym  (tekst jednolity)  DZIAŁ I Przepisy ogólne  Art. 1.   1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej “akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. 2. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa.  Art. 2.   1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) wyroby ...Czytaj dalej...

Opłata skarbowa załącznik

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł ...Czytaj dalej...

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 887)

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Art. ...Czytaj dalej...

Kodeks cywilny – aktualizacja

W dniu 23 stycznia 2014 roku opublikowano nowy tekst jednolity Kodeksu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 121. Poprzedni tekst jednolity obowiązywał od 1946 roku. Nowy tekst jednolity: 2014, ...Czytaj dalej...

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1304) – Mieszkania dla młodych

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 8 listopada 2013 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa ...Czytaj dalej...