|niedziela, Grudzień 16, 2018
>> Home » Aktualizowane akty prawne

Aktualizowane akty prawne

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym dalej “podatkiem”. Art. 2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) działalności gospodarczej – rozumie się przez to ...Czytaj dalej...

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami 2017 (Dz. U. 2017, poz. 648 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) ...Czytaj dalej...

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych Rozdział  1 Przepisy ogólne Art.  1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, zwanym dalej ...Czytaj dalej...

Ordynacja podatkowa 2018 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę ...Czytaj dalej...

Ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego 2017 (Dz. U. 2008 nr 118, poz. 745)

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego1) (Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 2017 (Dz.U. 2016, poz. 716) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku tonażowym 2017 (Dz. U. 2014, poz. 511) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) 2017 (Dz.U. 2016, poz. 710) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i ...Czytaj dalej...

Ustawa o opłacie skarbowej 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1827) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Rozdział  1 Przedmiot opłaty skarbowej Art.  1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 1)  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania administracyjnego 2018 (Dz. U. 2017, poz. 1257) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji ...Czytaj dalej...