|wtorek, Kwiecień 23, 2019
>> Home » Archives by: Redakcja

Archiwum

Rozpoczęliśmy aktualizacje kodeksów

Marzec 5th, 2019 (0)
W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy do aktualnie obowiązujących wersji Kodeks cywilny oraz Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy również ustawę Prawo celne. Kolejne aktualizacje w toku.

Dzisiaj dokonaliśmy kolejnych aktualizacji

Marzec 1st, 2019 (0)
W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy 3 kolejne ustawy: Ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), Ustawę o podatku tonażowym, Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Kolejne aktualizacje wkrótce.

Kolejne aktualizacje

Luty 28th, 2019 (0)
Szanowni Państwo, kontynuujemy aktualizację podatkowych aktów prawnych. W ostatnich dniach zaktualizowaliśmy m.in.: Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, Ustawę o rachunkowości, Ustawę o doradztwie podatkowym, Ustawę ...

Rozpoczęliśmy aktualizację aktów prawnych

Luty 23rd, 2019 (0)
Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy aktualizację podatkowych aktów prawnych, która poprzedza przebudowę naszego portalu. Już wkrótce nowy wygląd, nowe funkcje i… niespodzianki dla naszych Użytkowników. Dzisiaj zaktualizowaliśmy: Ordynację podatkową, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny skarbowy, Ustawę o podatku rolnym, Ustawę o ...

Zaktualizowaliśmy KKS i ustawę o rachunkowości

Marzec 4th, 2018 (0)
W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy i ustawę o rachunkowości.   Zmiana ustawy o rachunkowości dotyczy (oprócz aktualizacji treści) opublikowania nowego tekstu jednolitego ustawy. W Kodeksie Karnym Skarbowym, do opublikowanego tekstu jednolitego Dz.U. 2017, poz. 2226 wprowadzono zmiany wynikające z ...

Nowy serwer i aktualizacje

Luty 25th, 2018 (0)
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od dziś wszystkie nasze serwisy internetowe dostępne są z nowego serwera, dzięki czemu zwiększy się szybkość działania portali, a co za tym idzie komfort korzystania. Rozpoczynamy także dużą aktualizację bazy aktów prawnych dostępnych na ...

Ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn

Kwiecień 26th, 2017 (0)
W dniu 25 kwietnia 2017 r. ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Aktualny tekst jednolity opublikowano w Dz. U. poz. 833. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 5 ...

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2017 (Dz.U. 2016, poz. 718)

Kwiecień 5th, 2017 (0)
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity) Dział I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli ...

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej 2017 – wersja aktualizowana

Kwiecień 5th, 2017 (0)
USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym dalej “podatkiem”. Art. 2. Podatek ...

Aktualizacja ustawy o CIT

Kwiecień 4th, 2017 (0)
Dziś zaktualizowaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany wynikają z wejścia w życie art. 93 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Treść przepisu zmieniającego: W ustawie z dnia 15 lutego ...

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa ustawa

Kwiecień 4th, 2017 (0)
Do katalogu aktualizowanych aktów prawnych dołączyliśmy ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648).  Ustawa określa: 1) zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami; 2) właściwość ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37   Następne »