|wtorek, Marzec 26, 2019
>> Home » aktualizacja » Zweryfikowaliśmy aktualność aktów prawnych

Zweryfikowaliśmy aktualność aktów prawnych 

2 stycznia 2017 roku dokonaliśmy weryfikacji aktualności następujących aktów prawnych, które nie uległy dotychczas zmianie w 2017 roku:

Wymienione akty prawne są aktualne na dzień 2 stycznia 2017 roku. Kolejne aktualizacje w toku.