Aktualności

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa ustawa

Do katalogu aktualizowanych aktów prawnych dołączyliśmy ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648). 

Ustawa określa:
1) zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
2) właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
3) obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu;
4) obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych, o których mowa w dziale III, oraz zasady kontroli ich wykonywania;
5) obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, o której mowa w dziale V, w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach.

Ustawa weszła w życie 4 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem:
1)   art. 92, art. 93 pkt 1, art. 95 pkt 1 i 2, art. 106 oraz art. 107, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2017 r.;
2)   działu III oraz art. 89, art. 94 pkt 5 i 7, art. 95 pkt 3, art. 96, art. 98-100 oraz art. 109, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.
.

Procedury i sankcje

WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI

Dz.U. 2017, poz. 648

Wersja aktualizowana, ujednolicona

Previous ArticleNext Article