Aktualności

Wszystkie „aktualizowane akty prawne” są uaktualnione do brzmienia obowiązującego w dniu 16 czerwca 2014 r.

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy weryfikacji aktualności aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego dostępnych w zakładce AKTUALIZOWANE AKTY PRAWNE.

Wszystkie teksty zostały zaktualizowane i ujednolicone. Zmiany dotyczyły:

1. aktualizacji numeru dziennika ustaw ustawy o podatku akcyzowym,
2. zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych spowodowanych wejściem  w życie zapisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r.o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw przed 24 marca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz.598):

[list style=”arrow”]

  • Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniającej  w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 14 w ust. 2 uchylono pkt 13.
  • Zgodnie z  art. 4 w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 1 uchylono pkt 5b.

[/list]
Ustawa zmieniająca obowiązuje od 27 maja 2014 r.

Previous ArticleNext Article