aktualizacja, Aktualności

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy ustawy o CIT i PIT

W dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851) w art. 16 w ust. 1 uchylony został pkt 32.

Dotychczasowe brzmienie uchylonego przepisu:  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa.

Ustawę o podatku CIT w aktualnym brzmieniu znajdziecie Państwo tutaj.

Ponadto, zgodnie z art. 10 wyżej wymienionej ustawy w ustawie  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 23 w ust. 1 uchylono pkt 25.

Dotychczasowe brzmienie uchylonego przepisu:  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa.

Ustawę o podatku PIT w aktualnym brzmieniu znajdziecie Państwo tutaj.

Previous ArticleNext Article