Aktualności

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej dołączyła do naszego katalogu aktualizowanych aktów prawnych

Od dziś w katalogu aktualizowanych aktów prawnych znajdziecie Państwo nową ustawę – ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowy akt prawny wejdzie w życie 1 marca 2017 roku.

Ustawa określa:
1) zadania, organy i organizację Krajowej Administracji Skarbowej,
2) formy realizacji niektórych zadań KAS i szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
3) warunki pracy i służby,
4) zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Przypominamy, że wraz z wejściem w życie ustawy o KAS uchylona zostaje ustawa o kontroli skarbowej. Link do nowej ustawy zamieściliśmy poniżej.

Procedury i sankcje

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Dz.U. 2016, poz. 1947

Wersja aktualizowana, ujednolicona

Previous ArticleNext Article