Aktualności

Prawo celne – nowa ustawa w „dodatkowych aktach prawnych”

Kolejna nowość w naszym portalu. Tym razem jest to ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne  (Dz. U. 2013, poz. 727).

Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego:
1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, i wywozu towarów z tego obszaru,
2) zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,
3) sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty
– oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Tekst ustawy dostępny jest tutaj.

Previous ArticleNext Article