Aktualności

Ordynacja podatkowa 2015 już dostępna!

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy tekst ustawy Ordynacja podatkowa do brzmienia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku. 

Najważniejszą zmianę wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1644), która dodała art. 72 § 1a. Nowy przepis wprowadzono w związku ze zmianami w uldze na dzieci.

Na równi z nadpłatą traktowana jest kwota dodatkowego wsparcia w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującą podatnikowi odliczenia w ramach ulgi na wychowanie dzieci, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota takiego wsparcia nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach.

Najnowszy tekst Ordynacji podatkowej dostępny jest TUTAJ.

Previous ArticleNext Article