Aktualności

Opublikowaliśmy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych…

Od 1 lipca 2016 r. duże firmy miają obowiązek przekazywania najważniejszych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, księgi opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów.

Szczegółowe uregulowania zawiera Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, które opublikowaliśmy TUTAJ.

Previous ArticleNext Article