Aktualności

Od 31 sierpnia 2015 r. kolejna zmiana w ustawie o PIT.,

Od dziś w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano nowe zwolnienie od podatku (dodano art. 21 ust. 1 pkt 25c). Obejmuje ono świadczenia pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693).

Zwolnienie dotyczy świadczeń otrzymywanych przez działaczy opozycji demokratycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r.

źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/
źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/

Przypominamy, że jest to kolejne zwolnienie od podatku, po wprowadzeniu od lipca 2015 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 860), którą dodano do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 40d obejmujący zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy finansowej udzielonej w ramach Programu rządowego na studia za granicą (na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń).

Ustawa w aktualnym brzmieniu – KLIKNIJ TUTAJ.

Previous ArticleNext Article