Aktualności

Od 19 lutego obowiązuje nowy tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W dniu 19 lutego w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 205).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści ustawy.

Previous ArticleNext Article