Aktualności

Nowy tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym

Od 5 czerwca 2014 r. obowiązuje nowy tekst jednolity ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Tekst został ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 752). Treść aktu prawnego nie uległa zmianie.

[list style=”green-bullet”]

 • Aktualny numer Dziennika Ustaw: 2014, poz. 752,
 • Poprzedni numer Dziennika Ustaw: 2011 nr 108, poz. 626.

[/list]
W nowym tekście jednolitym uwzględnione zostały zmiany wynikające z wejścia w życie:[list style=”arrow”]

 • ustawy z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690),
 • ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),
 • ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208),
 • ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378),
 • ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707),
 • ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342),
 • ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456),
 • ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 939),
 • ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231),
 • ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645)

[/list]
Aktualny tekst ustawy o podatku akcyzowym dostępny jest tutaj.

Previous ArticleNext Article