aktualizacja, Aktualności

Nowy tekst jednolity Kodeksu pracy – Dz.U. 2014, poz. 1502

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nowy tekst jednolity Kodeksu pracy zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2014 r., które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2014 r. pod pozycją 1502.

W nowym tekście jednolitym Kodeksu pracy uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:

[list style=”red-bullet”]

 • 57 nowelizacji uchwalonych w okresie od sierpnia 1998 r. do stycznia 2014 r.
 • 6 wyroków TK:
  – z dn. 18.11.2002 r. sygn. akt K 37/01 (Dz.U. Nr 196, poz. 1660),
  – z dn. 04.04.2005 r. sygn. akt SK 7/08 (Dz.U. Nr 68, poz. 610),
  – z dn. 27.11.2007 r. sygn. akt SK 18/05 (Dz.U. Nr 225, poz. 1672),
  – z dn. 31.03.2009 r. sygn. akt K 28/08 (Dz.U. Nr 58, poz. 485),
  – z dn. 12.07.2010 r. sygn. akt P 4/10 (Dz.U. Nr 135, poz. 912),
  -z dn. 02.10.2012 r. sygn. akt K 27/11 (Dz.U. poz. 1110);
 • przepisów ogłoszonych przed dniem 16.09.2014 r.

[/list]
Najnowszy tekst Kodeksu pracy dostępny jest TUTAJ.

Previous ArticleNext Article