Aktualności

Nowy akt bonusowy: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1304)

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nowy akt bonusowy. Tym razem jest to ustawa wprowadzająca nowy program pomocowy dla młodych ludzi, którego celem jest ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania.

Warto także zaznaczyć, że wraz z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1304) do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono:
1. art. 21 ust. 1 pkt 138, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, czyli kwoty wsparcia dotyczące dofinansowania do wkładu własnego oraz wsparcia udzielanego w formie spłaty części kredytu.
2. art. 21 ust. 1 pkt 139, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, czyli zwroty wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Tekst ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dostępny jest TUTAJ.

Previous ArticleNext Article